předseda OFS:

trenérsko-metodická komise - předseda:

- Mgr. Richter Jan

místopředseda OFS:

sportovně technická komise - předseda::

- Mgr. Froněk Josef

komise rozhodčích - předseda:

- Holub Josef

komise talentované mládeže - předseda:

- Folwarczny David

disciplinární komise – předseda:

- Šívara Jaromír

sekretář OFS:

- Kamil Hespodárik

 člen:

- Zdeněk Vaňkát