KOMISE ROZHODČÍCH

                                        předseda - Josef Holub

                                        členové - Jiří Javorek, Jaroslav Menšík a Miroslav Kešner                                                                  

SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE:

                                                              předseda - Mgr. Josef Froněk

                                                              členové -  Ivo Smejkal a Lukáš Holub                                                                                                                                                                                                          

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

                                           předseda - Jaromír Šívara

                                           členové - Josef Jakůbek, Zdeněk Šťastný, Jan Sivulka a Štěpán Němec                              

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISE

                                                              předseda - Mgr. Jan Richter

                                                              členové - David Folwarczny

 KOMISE TALENTOVANÉ MLÁDEŽE: 

                                                          předseda - David Folwarczny

                                                          členové - Tomáš Vávra, Michal Rusník, Anna

                                                          Hausdorfová, Marek Nezbeda a Kamil Hespodárik

                                                         

 REVIZNÍ KOMISE

                             předseda - Anna Hausdorfová

                          členové - Ing. Martin Eleš a Otakar Káš