Disciplinární komise
Předseda komise: Ing. Vlastimil Klobása
Telefon: 732 737 368
Členové komise: Martin Rigo, Mgr. Vladimír Mašek.
Sekretář komise: Ing. Martina Konečná
E-mail: dkofstp@seznam.cz

Komise rozhodčích 
Předseda komise: Petr Wencl
Telefon:  606 387 920
E-mail: wenclpetr@seznam.cz                                                                                                                                                                                                      Členové komise: Jan Smrž , Monika Karásková, Karel Rouček ml.                                                                                                                                                                       

Komise talentované mládeže a trenérsko metodická 
Předseda komise: David Köstl
Telefon: 606 242 960
E-mail: david.kostl@juniorteplice.cz  
Členové komise: Dalibor Matouš  , Rostislav Salák

Hospodářská komise 
Předseda komise: Venuše Svobodová 
Telefon: 721 362 328
E-mail: venuses@seznam.cz

Sportovně technická komise 

Předseda komise: Jan Smrž
Telefon: 602 381 815
E-mail: smrz@ofsteplice.cz
Místopředseda komise: Ondřej Vašata                                                                                                                                                                            Telefon:  773242877                                                                                                                                                                                                               Člen komise: Patrik Váňa

Komise zástupců klubů 

Předseda komise: Patrik Váňa
Telefon: 702 212 795
E-mail: patrik.2.vana@gmail.com
Místopředseda komise: Petr Bláha
Členové komise: David Špet

Revizní komise
Předseda komise: ing. Martina Konečná
Telefon: 724 954 622
E-mail: martina.oliveriusova@seznam.cz 
Členové komise: Václav Malec , Pavla Šiklová