předseda VV OFS, gestor KM a TMK: Zbořil Martin ing. 
Telefon:  605 537 217
E-mail: zboril.fotbal@centrum.cz  

místopředseda, hospodář VV OFS a gestor DK:  Haleš Vladan ing.  
Telefon: 606 699 288  
E-mail: vh-fotbal@centrum.cz  

členka VV a gestor PR komise: Kubíková Lucie   
Telefon: 777 641 786
E-mail:  kubikova.fr@gmail.com

člen VV a předseda STK: Tuček Marcel ing.   
Telefon:  607 728 254
E-mail: Marcel.Tucek@gist.cz

člen VV a předseda KRD OFS: Vojtěch Lukáš, Bc. 
Telefon: 737 028 821 
E-mail:  vojtesna@seznam.cz