Grassroots trenér mládeže OFS Náchod

Momentálně není tato funkce na OFS Náchod obsazena

Práce ve fotbalovém prostředí v okrese Náchod s kategoriemi mládeže

-          Účast v Létajících týmech trenérů (ukázkové TJ v klubech)

-          Ukázkové hodiny TV a pomoc při organizaci sportovních kroužků na ZŠ a MŠ v rámci OFS

-          Spolupráce s krajskými GTM a Regionálními fotbalovými akademiemi

-          Akce pro neregistrovanou mládež (viz Fotbal za barákem)

-          Vzdělávání C licence + Grassroots leader

-          Vytipování talentů od U8, organizace turnajů přípravek

-          Meziokresní výběry přípravek a žáků do U12, trénování, organizace

-          Organizace a propagace školního fotbalu (McDonalds´ Cup, Školní fotbalová a futsalová liga)

-          Náborové akce (Měsíc náborů), pomoc klubům s organizací náborů

-          Organizace a propagace ženského fotbalu, účast na kempech krajských výběrů dívek

-          Sociální programy (veteránský a seniorský fotbal, DD Cup, hendikepovaní, atd.)

-          Kontrolní a konzultativní činnosti pro SpSM v rámci OFS ve spolupráci s GTM KFS

-          Kultivace a rozvoj klubů, konzultativní činnost (licenční systém neprofesionálních klubů),

-          Organizační činnost pro příslušný OFS, účast na poradách KFS a OFS, publicita aktivit,

-          Monitoring stavu jednotlivých kategoriích v klubech a pomoc OFS při tvorbě soutež.

-          Souběžně přímá podřízenost VV OFS a  FAČR 

-          Účast na Komisích mládeže KFS a OFS + členství v Komisi mládeže OFS