Sportovně technická komise (STK)
Předseda komise: Čurdová Hana
Telefon: 777 203 734
E-mail: STKMeFS@seznam.cz
Členové komise:  Eliáš Václav, Hejna Marcel, Vacula Petr

Disciplinární komise (DK)
Předseda komise: Bc.Hanus Josef
Telefon: 723 137 223
E-mail: pepehanus@seznam.cz
Členové komise: Gavenda Jiří, Haminger Milan, Pohanka Milan, Procházka Karel

Komise rozhodčích (KR)
Předseda komise: Mgr. Knecht Milan
Telefon: 776 886 442
E-mail: fotbal-knecht@seznam.cz
Členové komise: Vašík Michael, (obsazovací úsek) tel.: 724 809 301, email: obsazeni.mefsbrno@seznam.cz, Bábíček Radek, Horák Martin,  Bc. Kučera Roman, Petříček Roman

Komise mládeže a trenérsko-metodická komise (KM a TMK)
Předseda komise: Šafránek Ondřej
Telefon: 605 344 523
E-mail: safranekondra@seznam.cz
Členové komise: Dvořáček Josef, Houšťová Eliška, Kameník Libor, Kreidl Svatopluk, Nečas Pavel, Mgr. Němčanský Tomáš,  Skoumal Zdeněk, 

Revizní komise MěFS (RK)
Předseda komise: Půček Jaroslav 
Telefon: 739 512 973 
E-mail: Jaroslav.Pucek@seznam.cz 
Členové komise: Ing. Malý Cyril, Říha Štěpán