sekretář OFS: Zdeněk Jelínek

členové sekretariátu: Ing. Karol Gmitro, Helena Rafajová