předseda OFS: Miko František
tel: 603 977 677
e-mail: ofsuh@ofsuh.cz

místopředseda OFS: Zlínský Aleš
tel: 777055068
e-mail: ales.zlinsky@seznam.cz 

 

člen VV: Krsička Radim

tel: 725 995 957  

člen VV: Malenovský Petr

tel: 603 734 883 

 

člen VV: Stýskal Tomáš

tel: 724 469 004

 

člen VV: Šátek Čestmír

tel: 607 290 941