Předseda:

Ing. Miroslav ZÁLOHA

Místopředseda:

Bc. René ČERNOHORSKÝ

Členové:

Vladimír GRUSSMANN

David KOŘÍNEK

David VITÁSEK

Komuniké z jednání Výkonného výboru OFS Opava: ZDE

Informace z poslední Valné hromady OFS Opava: ZDE