TL JČ. KFS podzim 2023 po losovacím aktivu | DK žádost o změnu trestu 

Žádost alternativa A | IS FAČR_vzor ZoU_přípravky | Adresář oddílů Jč. KFS 2023-2024

Jak zadat soupisku - přípravky | Jak upravit sestavu před utkáním přípravek | Jak vyplnit zápis u přípravek - organizátor

RS Jč. KFS 2023-2024