Hlášenky pro soutěže PKFS v IS systému otevřeny. Budou uzavřeny 21.2.2024 ve 23:59 hod.

ŘVH PKFS 29.2.2024 - pozvánka

2023-2024 Rozpis soutěží PKFS

TL PKFS 2023-2024

TL PKFS mládež – jaro 2024 

DK PKFS - Žádost o prominutí trestu 

DK PKFS – Nesouhlas s projednáním § 46/2 a § 47/4 DŘ FAČR