O projektu

Projekt univerzitních lig je systém celoročních soutěží studentů, jejímž záměrem je pravidelné sportování studentů a propojení jejich sportovní činnosti se studijními povinnostmi.  

Garantem nad celou soutěží je Česká asociace univerzitního sportu (www.caus.cz), ve spolupráci s Národní sportovní agenturou (agenturasport.cz), univerzitami, Fotbalovou asociací ČR (www.fotbal.cz),