Český fotbal dnes ztratil obětavého funkcionáře, který obětoval fotbalu celý svůj život. Ve věku šedesáti let zemřel pan Jan Sekera. 

Jménem celého fotbalového hnutí vyjadřuje vedení OFS Litoměřice upřímnou soustrast rodině i všem pozůstalým i dík za dlouholetou práci pro fotbal.

Čest jeho památce!