Online kurz Leader Certifikát a FAČR C licence jsou studiem, které nemá výstup a průkaz s hlavičkou UEFA. Školení Leader Certifikát probíhá online ZDE. Licence FAČR C, UEFA C a UEFA B jsou organizovány FAČR na úrovní krajů a okresů, jejichž adresy jsou k dispozici ZDE. Vyhledat a přihlásit se na příslušný kurz můžete ZDE. Kurzy licencí UEFA A, Trenér mládeže UEFA B, Trenér mládeže UEFA A a UEFA PRO organizuje ÚT FAČR a jsou vypisovány ZDE.

Veškerá ustanovení týkající se trenérských licencí a kurzů jsou zahrnuta v Řádu trenérů.

Termínová listina akcí a kurzů ÚT FAČR je k nalezení ZDE.

Od počátku roku 2021 je licence UEFA Grasroots C přejmenována pouze na UEFA C v rámci států UEFA, tedy i u nás.

Nově je od počátku roku 2021 do struktury licencí zařazena licence Trenér mládeže UEFA B. Jde o krok, s nímž si vlastně trenéři po absolvování UEFA B licence vybírají, zda se budou chtít spíše specializovat na kategorie malých forem fotbalu a jejich přechod na „jedenáctkový“ fotbal či v rámci studia UEFA A licence na „jedenáctkový“ fotbal od starších žáků po dospělé.

Jednotlivé licence jsou již standardně zaměřeny k určitým věkovým kategoriím a jsou vedeny mottem kurzů následovně:

Licence

Motto

Kategorie

Leader certifikát

Radost ze hry

Přípravky - mladší žáci

FAČR C

Radost ze hry

Přípravky - mladší žáci

UEFA C

Radost ze hry

Přípravky - žáci

UEFA B

Výchova a učení

Přípravky - žáci - dorost

TM UEFA B

Výchova a učení

Přípravky - st. žáci

UEFA A

Učení a výkon

Žáci - dorost - dospělí

TM UEFA A

Výchova, učení, výkon

Rozvoj a péče o talenty

UEFA Pro

Úspěch

Profi fotbal dospělých a  mládež

 

Dále ÚT organizuje tyto kurzy:

Licence

Trenér brankářů FAČR B

Trenér brankářů UEFA B

Trenér brankářů UEFA A

Kondiční trenér FAČR

Trenér SFČR, Futsal UEFA B

V ohledu zlepšování spolupráce ÚT s trenéry vás prosíme, abyste oznamovali změny svých bydlišť a kontaktů (email, mobil), což je důležité pro řádné vedení databáze trenérů. Všechny změny je možné oznamovat e-mailem na adresu vzdelavani@fotbal.cz.

Při současném trendu vzdělávání a zejména v přístupu k nejmladším kategoriím je vzdělávání trenérů cestou, která nabývá ještě více na důležitosti při osvětě a přenášení informací nejen mezi trenéry a funkcionáře na nejnižších úrovních, ale i mezi rodiče dětí, k čemuž nejvíce směřují dvě následující informace. 

Pokud se chcete vzdělávat ve svých klubech, nebo klubech, které leží blízko vašeho města, zajímejte se o projekt „Létajících týmů trenérů“ - ukázkové tréninky dětí u Vás v klubu.

Vysvětlení projektu najdete ZDE, nebo na stránkách KFS i s termínovou listinou pořádání jednotlivých akcí. 

Pro rodiče a začínající trenéry vznikl kurz Leader Certifikát, který probíhá online a je bezplatně k dispozici všem, kteří chtějí vědět více o fotbale dětí.

Vycházíme zejména z metodických videí na webu FAČR a z Učebnice pro trenéry dětí 4-13 let (na obrázku).

Grassroots trenéři mládeže (GTM) při KFS:

GTM organizačně zajišťují kurzy UEFA B a UEFA C licence, kontakty na ně najdete ZDE

Lektoři FAČR

V rámci koncepce sjednocování chceme co nejvíce sjednotit i obsahy školení licencí FAČR C, UEFA C a UEFA B, o to se starají lektoři FAČR, kteří objíždějí republiku a organizačně a ideově vedou kurz FAČR C licence, která je zaměřena na fotbal dětí.

Zároveň spolupracují s krajskými Grassroots trenéry mládeže (GTM) a zodpovídají za jednotnost přístupu na všech krajských a okresních trenérských kurzech. Je to krok, který sleduje zásadní myšlenku, kterou je jednota v myšlence, že veškerý trénink, cvičení a vedení hráčů vychází ze hry. Hra je základem všeho, a tak je nastaveno i trenérské vzdělávání.