Program měl za hlavní cíle sdílení informací o organizace, formách a obsahu trenérských licencí UEFA PRO, UEFA TM A, UEFA TB B a A. Dalším podtématem bylo vedení mikro skupin v rámci těchto licencí a předávání si zkušeností v této problematice.

V rámci naší spolupráce bychom rádi zapojili do vyšších licencí i možnost výměnných programů studentů a to již v příštím roce v rámci UEFA PRO licence. 

Úsek trenérů a vzdělávání FAČR na akci zastupoval vedoucí úseku Martin Vlk, vedoucí UEFA A licence Dominik Kadlec a mentor lektorů nižších licencí Jaroslav Ondra.

Ze setkání si odvážíme spousty hodnotných podnětů, které bychom rádi převedli do našich podmínek vzdělávání trenérů a trenérek.

Druhé setkání nově vytvořeného projektu V4

Druhé setkání nově vytvořeného projektu V4