Více informací včetně registračního formuláře naleznete na webu asociace.

Související dokumenty