Kurs, jehož garantem je Michal Hrubý, měl za cíl trenéry seznámit s vývojem mladého sportovce, specifiky v kondiční přípravě i jeho začlenění do seniorské úrovně. 

„Věnovali jsme se tomu, jak vypadá vývoj jednotlivce, mladého sportovce za dobu deseti let. Začínali jsme úplným začátkem vývoje mladého sportovce od jeho úplných začátků ve sportu, pokračovali jsme analýzou období věku od 12 do 15 let, řešili jsme, jak řešit období samotného vývoje a také detaily, týkající se fyzické i mentální stránky jednotlivce. Nakonec jsme se zabývali tematikou, jak by mělo vypadat nastavení prostředí pro špičkový trénink v souvislosti s postupným přechodem sportovců od kategorie U16 do seniorských týmů. Věnovali jsme se specifickým oblastem a tréninku běhu, síly a jak se dál efektivně posouvat dál,“ přiblížila Nicole Rodriguez.

„Pokaždé, když přijedu do Česka a mohu spolupracovat s kolegy z FAČR, najdu otevřené, přátelské a zábavné prostředí. Jsem šťastná, že jsem znovu měla možnost spolupracovat s lidmi, kteří kurs organizovali, a také trenéry, kteří se jej zúčastnili. Bylo to profesionálně zorganizované a strávili jsme zde skvělé tři dny,“ dodala Rodriguez.