Obsahem bloku byly formy rozcvičení a celkové přípravy na trénink a také analýza nejčetnějších zranění, jejich příčin a forem rekonvalescence.