V Olomouci zkoušela komise ve složení Martin Vlk, Dominik Kadlec, Verner Lička, Jaroslav Ondra, Otmar Litera, Vladimír Chaloupka, Michal Hrubý a Lukáš Staroba.

Závěrečných zkoušek se zúčastnilo 46 (ze 48) studentů, kteří zvládli splnit průběžné studijní úkoly jako jsou analýzy tréninkového procesu, utkání, testy z fyziologie zátěže či funkční anatomie nebo analýzu a tvorbu koncepce vlastního týmu. Během závěrečné zkoušky komise prověřila odbornou připravenost studentů zejména v oblasti technicko-taktické, herně kondiční a pedagogicko-psychologické. 

Během prvních pokusů uspělo 35 trenérů, úspěšným studentům gratulujeme. S neúspěšnými studenty a těmi, kteří neměli splněné studijní úkoly, se zkušební komise setká v rámci opravného pokusu. Závěrečnou zkoušku může každý student opakovat dvakrát s rozestupem alespoň jednoho měsíce od předchozí závěrečné zkoušky.

Zvláštní poděkování patří všem lektorům a trenérům, kteří se na vzdělávání trenérů během UEFA A licence podíleli ať už přednáškovou činnosti nebo možností účastnit se přípravy jejich mužstev.

Mimo členů ÚTV se na kurzu podíleli: Ondřej Jura, Pavel Němec, David Střihavka, Tomáš Kabelák, Pavlína Kalčíková, Vojta Mareček, Jiří Žilák, Jiří Skála, Aleš Křeček, Pavel Šustr, Tomáš Hašler, Dominik Rodinger, Michaela Daněčková, Jan Rezek, Ondřej Prášil, Lukáš Stránský, Bohumil Páník, Vítězslav Lavička, Antonín Plachý, Lukáš Bláža, Luboš Loučka, Martin Macháček, Dominik Pěnička, Martin Svědík, Lucie Víznerová, Martin Fučík, Valdemar Horváth, Pavel Hapal, Filip Saidl, Jan Musil, Michal Hrubý 1, Michal Hrubý 2, Ondřej Smetana, Tomáš Polách, Pavel Peřina, Tomáš Janotka a další.