První seminář bude probíhat od 9 do 12 hodin a lektorem bude Prof. Pavel Kolář. Ten bude hovořit na téma "Posturální funkce jako předpoklad pro nácvik sportovní techniky". A to ve dvou blocích od 9:00 do 10:30 a od 10:45 do 12:00. 

Lektorem druhého semináře je MUDr. Jiří Dostal, vedoucí lékař Centra sportovní medicíny, vedoucí lékař Victoria VSC a člen lékařské komise ČOV.

Seminář bude zahájen prezencí ve 13:00, samotný program začne o půl hodiny později. Nejprve bude probíhat blok na téma Fyziologie výkonu v praxi, následovat bude téma Role zdravotního zabezpečení a sportovní vědy.

Semináře jsou součástí školení licence B, za absolvování semináře získají trenéři 4 kreditní body.