V rámci koncepce sjednocování chceme co nejvíce sjednotit i obsahy školení licencí FAČR C, UEFA C a UEFA B, o to se starají lektoři FAČR, kteří objíždějí republiku a organizačně a ideově vedou kurz FAČR C licence, která je zaměřena na fotbal dětí.

Zároveň spolupracují s krajskými Grassroots trenéry mládeže (GTM) a zodpovídají za jednotnost přístupu na všech krajských a okresních trenérských kurzech. Je to krok, který sleduje zásadní myšlenku, kterou je jednota v myšlence, že veškerý trénink, cvičení a vedení hráčů vychází ze hry. Hra je základem všeho, a tak je nastaveno i trenérské vzdělávání.