Přijímací komise pracovala ve složení: Martin Vlk, Otmar Litera, Vladimír Chaloupka, Jaroslav Ondra, Dominik Kadlec, Adam Novotný.

Přijímací řízení probíhalo formou didaktického pohovoru se zkušební komisí. V tomto pohovoru byl kladen důraz na propojenost znalostí z fotbalové teorie s praxí.

Přijato bylo 17 uchazečů. Náhradníci pro přijetí do kurzu mají stále naději se kurzu zúčastnit v případě, že úspěšnější absolventi přijímacího řízení studium odřeknou.

Úsek trenérů žádá všechny, kteří jsou na seznamu přijatých, ale rozhodnou se, že studium nezačnou, aby dali své rozhodnutí co nejdříve vědět. Kurz začíná v úterý 24. října. 2023.

Všem přijatým přejeme úspěšné a obohacující studium.

Níže přijatí uchazeči v abecedním pořadí: 

Borgosz Vojtěch, 21.06.1992

Feňa Lukáš, 20.04.1997

Holek Mario, 28.10.1986

Hříbal Tomáš, 02.04.1979

Janík Dominik, 23.10.1995

Kubešová Nicola, 01.06.2001

Kühtreiber Jan, 15.01.1997

Lejska Jiří, 09.04.1980

Skýba Matěj, 18.12.1992

Šulák Robert, 02.10.1978

Tichý Milan, 18.09.1983

Ulrichová Pavla, 15.11.1996

Valenta Lukáš, 22.01.1985

Včelák Lukáš, 18.05.1984

Vejrosta Marek, 23.12.1996

Vilhelm Daniel, 05.05.1985

Vlk Michal, 04.10.1982

Náhradník: Krmenčík Martin, 19.05.1990