Přijímací komise pracovala ve složení: Vojtěch Mareček, Petr Kouba, Otmar Litera, Pavel Frýbort. 

Přijímací řízení probíhalo formou didaktického pohovoru se zkušební komisí. V tomto pohovoru byl kladen důraz na propojenost znalostí z fotbalové teorie s praxí v práci s brankáři.

Přijato bylo 16 uchazečů. Náhradníci pro přijetí do kurzu mají stále naději se kurzu zúčastnit v případě, že úspěšnější absolventi přijímacího řízení studium odřeknou.

Úsek trenérů žádá všechny, kteří jsou na seznamu přijatých, ale rozhodnou se, že studium nezačnou, aby dali své rozhodnutí co nejdříve vědět. Kurz začíná v sobotu 14. října. 2023.

Všem přijatým přejeme úspěšné a obohacující studium.

Níže přijatí uchazeči v abecedním pořadí: 

 • Bartaloš Daniel
 • Bednaříková Radka
 • Boháč Marek
 • Bolek Petr
 • Brtva Radim
 • Dufek Michal
 • Hanzal Petr
 • Holuša Jan
 • Horáčková Alexandra
 • Ivanič David
 • Kapl Rostislav
 • Matějka Ondřej
 • Nakládal Vojtěch
 • Sladká Barbora
 • Toman Miroslav
 • Vyhnánek David

Náhradník: Kašpar Jiří