Přijímací komise pracovala ve složení: Otmar Litera, Vladimír Chaloupka, Jaroslav Ondra, Dominik Kadlec, Jiří Skála, Antonín Plachý, Verner Lička a Jiří Strnad.

První částí byl písemný testy hodnotící obecnou i speciální připravenost trenérů ke studiu a druhou částí byl didaktický pohovor se zkušební komisí. V tomto pohovoru byl kladen důraz na propojenost znalostí z fotbalové teorie s praxí.

Přijato bylo 19 uchazečů. Náhradníci pro přijetí do kurzu mají stále naději se kurzu zúčastnit v případě, že úspěšnější absolventi přijímacího řízení studium odřeknou. Všichni uchazeči mají možnost nahlédnout do svého písemného testu na Úseku trenérů FAČR.

Úsek trenérů žádá všechny, kteří jsou na seznamu přijatých, ale rozhodnou se, že studium nezačnou, aby dali své rozhodnutí co nejdříve vědět. Kurz začíná 6.12. 2022

Všem přijatým přejeme úspěšné a obohacující studium.

Níže přijatí uchazeči v abecedním pořadí: 

 • Adamec Lukáš
 • Bystričan Petr
 • Cízner Adam
 • Doksanský Martin
 • Hübl Pavel
 • Kadidlo Jakub
 • Kovacsik Pavel
 • Kunert Václav
 • Lanč Petr
 • Petrů Jiří
 • Pšeničková Martina
 • Ryšavá Martina
 • Svoboda Ondřej
 • Štětina Petr
 • Tydlačka Jakub
 • Winkler Vladimír
 • Vlk Jaromír
 • Voska Ondřej
 • Zeman Martin