Přijímací komise pracovala ve složení: Dominik Kadlec, Otmar Litera, Daniel Franc, Verner Lička, Jiří Žilák, Pavel Frýbort, Jaroslav Ondra, Vladimír Chaloupka a Martin Vlk coby předseda přijímací komise.

První částí byly písemné testy hodnotící obecnou i speciální připravenost trenérů ke studiu a druhou částí byl didaktický pohovor se zkušební komisí. V tomto pohovoru byl kladen důraz na propojenost znalostí z fotbalové teorie s praxí.

Přijato bylo 25 uchazečů. Kurzovné činí 35.000,- Kč.

Nepřijatí uchazeči mají stále naději se kurzu zúčastnit v případě, že úspěšnější absolventi přijímacího řízení studium odřeknou. Všichni uchazeči mají možnost nahlédnout do svého písemného testu na Úseku trenérů FAČR.

Úsek trenérů žádá všechny, kteří jsou na seznamu přijatých, aby potvrdili na mail chaloupka@fotbal.cz, že ke studiu kurzu nastoupí.

Všem přijatým přejeme úspěšné a obohacující studium.

Níže přijatí v abecedním pořadí ke studiu TM UEFA A licence:

 

Belšan Marcel, 14.11.1991
Beneš Jan, 12.09.1986
Cincibuch Patrik, 30.10.1987
Černý Jan, 06.02.1990
Duroň Filip, 27.06.1993
Gazdoš Ondřej, 04.08.1987
Chaloupka Tomáš, 21.11.1991
Jeřábek Filip, 22.08.1997
Kalvach Michal, 05.09.1975
Kaplan Tomáš, 03.04.1978
Kovář Michal, 02.06.1983
Křelina Vojtěch, 09.06.1987
Kurilla Andrej, 29.05.1997
Laušman Václav, 27.12.1988
Němec Pavel, 26.08.1991
Novotný Adam, 25.08.1999
Ovčačík Jan, 18.05.1993
Pfeifer Radim, 03.12.1995
Pokorný Vladimír, 30.10.1980
Rameš Ladislav, 23.05.1993
Stráník Václav, 13.11.1992
Strnad Jiří, 06.03.1987
Sulek Pavel, 27.07.1992
Svobodová Kristýna, 17.04.1986
Vampola Jindřich, 29.01.1996