Přijímací komise pracovala ve složení: Dominik Kadlec, Verner Lička, Antonín Plachý, Jiří Strnad, Jiří Skála, Otmar Litera, Vladimír Chaloupka, Jaroslav Ondra, Lukáš Staroba.

První částí byly písemné testy hodnotící obecnou i speciální připravenost trenérů ke studiu a druhou částí byl didaktický pohovor se zkušební komisí. V tomto pohovoru byl kladen důraz na propojenost znalostí z fotbalové teorie s praxí.

Kurzovné činní 25.000,- Kč.

Přijato je 24 uchazečů ke studiu na Moravě a 24 uchazečů ke studiu v Praze.

Neúspěšní uchazeči pro přijetí do kurzu mají stále naději se kurzu zúčastnit v případě, že úspěšnější absolventi přijímacího řízení studium odřeknou. Všichni uchazeči mají možnost nahlédnout do svého písemného testu na Úseku trenérů FAČR.

Úsek trenérů žádá všechny, kteří jsou na seznamu přijatých, ale rozhodnou se, že studium nezačnou, aby dali své rozhodnutí co nejdříve vědět.

Výuka obou kurzů bude zahájena 20. 2. 2023 formou online ve 20:00. Bližší informace ke studiu obdrží přijatí uchazeči mailem.

Všem přijatým přejeme úspěšné a obohacující studium.

Výsledky PZk ke studiu UEFA A licence v Praze a na Moravě

Níže přijatí v abecedním pořadí:

Praha Morava
Černík Filip Absolon Kevin
Černý Milan Benák Martin
Exnar Miloš Blahová Jana
Havel Roman Console Antonio
Koffi Valéry Ficek Tomáš
Koubová Tereza Fojtík Ondřej
Kuchař Martin Hájek Michal
Marek Tomáš Horký David
Matoušek Štěpán Chuchma Tomáš
Nguyen Michal Jakubička Roman
Novobilský Marek Kristen Pavel
Novotný Matěj Kubíček Václav
Partyš Zdeněk Kundrt Petr
Pechar Tomáš Malcharek Pavel
Rada Jakub Mihola Erik
Rydval Filip Navrátil Rudolf
Řemenář Jiří Smékal Filip
Řepka Tomáš Smrčka Marek
Řeřicha Václav Strachoňová Aneta
Suchan Petr Sus Martin
Svoboda Jakub Šišjak Jozef
Sys Daniel Woznica Jan
Šorm Václav Zapalač Petr
Vorlíček Lukáš Zemánek Petr