Kondiční příprava hráčů je ve fotbale velmi zásadní. Je nutné, aby se hráč stál výkonnějším, na základě efektivního kondičního plánování. Bloky kurzu v roce 2024 budou věnovány základním principům v přípravě žáků a mladšího dorostu.

Kondiční trenéři v těchto kategoriích musí mít znalosti v rozvoji schopností a dovedností v rámci vývoje a na základě fyziologických aspektů. Kondiční příprava musí reflektovat jednotlivá vývojová období a vést k celkovému motorickému rozvoji a prevenci zranění (silový trénink).

Kurz bude obsahovat části, které budou trenéry vést k aplikaci teoretických poznatků v praxi. K vytváření a programování tréninkových programů ve všech oblastech.

„Kurz poskytne trenérům pevný základ, na kterém mohou stavět, a připravuje je na dosáhnutí vyššího kondičního potenciálu u hráčů,“ řekl vedoucí kurzu Michal Hrubý

Zahájení kurzu Kondičního trenéra FAČR B

Zahájení kurzu Kondičního trenéra FAČR B