• Studium v Čechách 7. 5. 2024
  • Studium na Moravě 14. 5. 2024

Studium bude dálkově zahájeno v červnu 2024 a prezenční bloková výuka bude zahájena v srpnu a září 2024. Studium je plánováno po dobu soutěžního ročníku 2024/2025.

Nové termíny přijímacích zkoušek jsou stanoveny s ohledem na zahájení studia, které proběhne až po ukončení aktuálně probíhajících kurzů.