V konkurenci ostatních sportů je vhodné začít s náborem mladých fotbalistek již na prvním stupni základní školy, zvláště těch pohybově nadaných. Pokud tak neučiníme, tak se rodič, potažmo budoucí fotbalistka rozhodne pro jiný sport.

Nejvíce pohybově nadané dívky získat pro fotbal, to by měl být úkol nás všech trenérů. Při lanaření mladých nadějí byste měly mít připraveny několik argumentů, které můžete použít při rozhovorech s rodiči. Níže jsou některé z nich.

1) ZDRAVÍ PROSPĚŠNÝ SPORT
Ačkoli je fotbal spíše doménou mužů, je pro ženské zdraví velmi prospěšný. Kodaňští odborníci zjistili, že povahou hry je fotbal pro ženy více prospěšný než například obyčejný běh. Dynamika fotbalu je ideálním způsobem, jak se ženy mohou stát fit, zvýšit svoji sílu i prospět srdci. Docent Peter Krustrup z Kodaňské univerzity sledoval po dva roky stovku žen, které rozdělil do tří skupin. Jedna se věnovala fotbalu, druhá běhala a třetí byla bez pohybové aktivity. A výsledky mluví jasně, zdravotně a kondičně na tom byly nejlépe fotbalistky.„Při hraní fotbalu mají ženy vyšší srdeční tep a musejí častěji sprintovat, dělat otáčky, kopat a zastavit se prudce, takže je to efektivní kombinací kardio cvičení a posilování,“ vysvětluje docent Krustrup. Podle něj už po šestnácti týdnech hraní fotbalu dojde k výraznému zlepšení maximální kyslíkové kapacity krve, k nárůstu svalové hmoty a zvýšení fyzického výkonu včetně výdrže.

2) UČENÍ SE SOCIÁLNÍM VZTAHŮM
K první socializaci (začlenění do kolektivu) přichází u dítěte většinou ve věku 6 let, kdy nastupuje do první třídy základní školy. Ve fotbale tomu není jinak. Vstupem do fotbalového oddílu se hráčka a rodiče zavazují k dodržování norem stanovených týmem, potažmo klubem. Vznikají první přátelství, dítě se učí dodržovat pravidla skupiny a učí se respektovat jinou autoritu, než jsou jeho rodiče – trenéra. Během působení ve sportovním kolektivu se hráčka setkává se spoustou situací, jako je dodržování pravidel, zažívá pocity radosti a zklamání, pocity křivdy a spousty dalších okolností, které pomáhají k učení se mezilidským vztahům. V kolektivním sportu se postupem času budují lídři svých týmů, mít schopnost být vůdčím typem se hodí i mimo fotbalové prostředí.

3) BUDOVÁNÍ DŮLEŽITÝCH CHARAKTEROVÝCH VLASTNOSTÍ
Fotbal je fyzická aktivita, díky které se dívky cítí být fit a ruku v ruce s tím jde i nárůst sebevědomí. Díky sportu se učí oddanosti a disciplíně, což jsou důležité vlastnosti pro získání dobré známky ve škole. Dalšími důležitými vlastnostmi jsou zodpovědnost za své chování vůči ostatním spoluhráčkám, podpora samostatnosti, soutěživosti, spolupráce a učenlivosti.

4) MODERNÍ DOBA (NE) PŘEJÍCÍ SPORTU
Současný svět se výrazně mění, lidé využívají mnohem více moderních technologií, spoustu činností nám ulehčují výmysly moderní doby a na sportování si lidé nedokážou najít potřebný čas. Moderní doba se nemile odráží i na počtu fotbalových mládežnických týmů v malých vesnicích. Děti, někdy i za „podpory“ rodičů, dají přednost sezení u počítače před sportovní aktivitou. Dítě tak nezíská emoční vazbu ke sportu, která může mít v dospělosti nedozírné následky, jelikož pohybová aktivita je skvělým nástrojem při odbourávání stresu.

5) VZPOMÍNKY NA CHVÍLE STRÁVENÉ VE FOTBALOVÉM ODDÍLU
Radost ze vstřeleného gólu v rozhodujícím utkání sezóny je mnohdy zážitkem na celý život. Stejně tak dochází k dílčím radostem, jako je povedený trénink, přesná přihrávka, upřímná pochvala od trenéra aj. Účast na soustředění je rovněž skvělým zážitkem, stejně tak jako turnaj v zahraničí.

6) HRÁČKY=BUDOUCÍ MATKY
Je potřeba si uvědomit, že všechny hráčky jsou potenciálními matkami, které jednou budou vychovávat dítě a směřovat ho určitým směrem. A my přece chceme, aby rodiče podporovaly své děti ve sportovních činnostech. Pokud bude matka dítěte vzpomínat na svou fotbalovou kariéru s nadšením, jistě i svou dceru, syna podpoří při hraní fotbalu. V aktivně hrajících fotbalistkách je možné vidět i budoucí trenérky, fanynky, ředitelky velkých firem aj. Proto by se trenéři měli chovat ke každé hráčce s úctou a respektem, jistě se nám to v budoucnu vrátí.

7) V JINÝCH ZEMÍCH HRAJÍ DÍVKY BĚŽNĚ
Holky a fotbal? V zemích jako je Německo, Švédsko nebo USA úplně běžná, přirozená věc. V České republice převládá stále mínění, že fotbal není sport pro ženy, názor je to však chybný. Např. házená je daleko tvrdší sport než fotbal a nikdo se nepodivuje tomu, že ho hrají i dívky. Neustálá osvěta lidí z ženského fotbalu by měla napomoci vyvrátit mýtus o tom, že fotbal není sportem pro dívky.

8) LEVNÝ SPORT
Ve srovnání s ostatními sporty, zvláště individuálními, je fotbal levnou záležitostí. Fotbalistce stačí především kvalitní obuv, míč a pár doplňků. Jelikož se jedná o kolektivní sport, tak ani platba členských příspěvků se nepohybuje ve vysokých číslech.

9) MOŽNOST REPREZENTACE ČR
V České republice oficiálně fungují 4 reprezentační mužstva dívek, z toho 3 mládežnické – U15, U17 a U19. I díky malému počtu registrovaných dívek není mezi hráčkami dostatečná konkurence, šance obléknout reprezentační dres nemusí být tak vzdálená, jak se na první pohled zdá.

10) MOŽNOST VÝDĚLKU
I když v České republice není ženský fotbal profesionálním odvětvím, v kvalitních zahraničních ligách už se dívky fotbalem živí. Týká se to však jen špičkových hráček, pokud o ně projeví zahraniční klub zájem, můžou si přijít na velmi dobrý finanční obnos.

Použitá literatura:
http://www.top-fotbal.cz/fotbal-a-trenink-divek-a-zen/zenskemu-zdravi-prospiva-vice-fotbal-nez-beh/
http://mamiverse.com/reasons-girl-playing-soccer-62695/

Vypracoval: Mgr. Petr Vlachovský