Výběr Čech vedla trenérka Tereza Hoffmannová. „Mohu konstatovat, že všechny vybrané hráčky přijely velmi dobře připravené, za což patří velké díky trenérům, kteří se o ně v klubu starají. Program obsahoval čtyři tréninkové jednotky, ve kterých se mohly hráčky ukázat po fotbalové stránce a na závěr kempu poměřily své síly v zápase s Moravou. Součástí byly také technicko-taktické porady, regenerace, přednášky nebo individuální pohovory, kdy jsme měli možnost holky poznat i z jiné stránky, než té fotbalové. Poděkování patří klubům, které své hráčky na akci uvolnily, celému realizačnímu týmu a v neposlední řadě všem, díky kterým se kemp mohl uskutečnit. Další setkání je v plánu na jaře a já věřím, že proběhne opět v podobné kvalitě jako na podzim,“ uvedla. Společně v realizačním týmu ji pomáhal i Tomáš Beran, Alexandra Horáčková a Kateřina Tkačíková. 

Kemp si pochvala i Petra Houdková, která měla s Petrem Zomberem, Ondřejem Jurasem a Kristýnou Halgašovou na starosti výběr Moravy. „Většina hráček (některým se bohužel objevila drobná zranění, většinou pramenící z nedoléčení předchozích zranění) absolvovala celkem tři tréninkové jednotky, jejímž výstupem bylo vzájemné utkání mezi týmy Čech a Moravy. Jelikož se jednalo o první sraz tohoto ročníku, tréninkové jednotky byly vedeny tak, abychom holky poznali především v herním prostředí a aby nebyly příliš takticky svázané. Velice si vážíme pozitivního jejich přístupu a nasazení, jak v absolvovaných tréninkových jednotkách, tak v závěrečném utkání, které mělo odpovídající kvalitu této věkové kategorie,“ dodala.