Postup podání přihlášek bude následující: 

1) Vyplnění elektronické přihlášky (formulář)
2) Zaslání podepsané přihlášky, která bude vygenerována na základě vyplnění formuláře, viz bod 1).  

Níže dáváme k dispozici přihlášky:

a) Přihláška – Ženy

b) Přihláška – Mládež

Upozorňujeme, že je potřeba pro každý tým vyplnit přihlášku samostatně. Např. klub, který přihlašuje 1. ligu žen, 1. ligu dorostenek, 1. ligu starších žákyň a 1. ligu mladších žákyň vyplňuje 4 přihlášky – 1x přihláška ženy + 3x přihláška mládež (na konkrétní věkovou kategorii). 

Termín pro vyplnění přihlášky je stanoven do 31. 5. 2023.  

Podstatnou informací k přihláškám je skutečnost, že turnaje přípravkových kategorií organizovaných Úsekem ženského fotbalu nebudou nadále považovány za soutěže ve smyslu splnění povinnosti alespoň 1 dívčího mládežnického týmu, jak je definována soutěžním řádem mládeže a žen a rozpisem soutěží. 

Hlavním důvodem pro tuto úpravu je charakter těchto akcí, který je veskrze turnajový, 1x turnaj na podzim a 1x turnaj na jaře, a proto nenaplňuje znaky dlouhodobé ligové soutěže. 

Turnaje přípravek v rámci podzimní části sezóny jsou předběžně plánované v termínech:
Starší přípravka – 23./24. 9.
Mladší přípravka – 7./8. 10.

Podrobnosti budou komunikovány v rámci losovacího aktivu. 

U sdružených klubů platí, že jsou v kategorii ženy přípustné pouze na úrovni DIVIZEpřihláška zde

K dispozici je rámcovou podobu termínové listiny na období „podzim 2023“. Zde si Vás dovolujeme upozornit na posunutí termínu 1. kola 1. ligy starších žákyň Čechy a Morava + 1.ligy mladších žákyň Čechy a Morava, a to na středu 30. 8. Důvodem posunutí prvního kola je termín turnaje Dívčí Kouba Cup 2023, který je plánován v termínu 21. – 24. 8. 2023, hrací dny 22. – 24. 8. 2023.