Čtvrteční program načala přednáška Nikoly Lisé ohledně DROP OUTu dívek od sportu, která obsahovala studii z basketbalového prostředí. Následně pokračovali Patrik Kmínek s Josefem Andrlem, ti se věnovali tématu aerobního tréninku. Stejná dvojice následně představila i specifický aerobní trénink v ženském fotbale.

„Jsme velmi rádi, že jsme ve spolupráci s Českou basketbalovou federací mohli na půdě fotbalové asociace uspořádat seminář se zaměřením na zásadní témata pro ženský, resp. dívčí sport. Akce probíhala za účasti zástupců dalších kolektivních sportů, přítomní byli i čelní představitelé Národní sportovní agentury, čehož si upřímně považujeme. Největší zastoupení měli trenéři a trenérky, kteří také byli cílovou skupinou, pro kterou byl seminář koncipován především. Velké poděkování patří Nikole Lisé, Patriku Kmínkovi a Josefu Andrlemu za jejich příspěvky. Samotné prezentace byly na vysoké odborné úrovni a přinesly zajímavé závěry, které byly podloženy vědeckým zkoumáním a konkrétními daty. Co bych rovněž ocenil je skutečnost, že prezentující nabídli konkrétní východiska, jak výstupy svého šetření přenést do praxe, což muselo být pro účastníky semináře podnětné a inspirativní. Proběhnuvší seminář znovu potvrdil, jak zásadní je role trenérů. Těšíme se na další setkání na půdorysu spolupráce kolektivních sportů,“ sdělil Marek Opočenský, referent úseku ženského fotbalu FAČR. 

„Basketbalová federace děkuje fotbalové za uspořádání druhého setkání ženských kolektivních sportů projektu LOH28. Informace od diplomantky Nikoly Lisé na téma Drop outu dívek od basketbalu jsou jistě přenositelné a užitečné do všech kolektivních (nejen ženských) míčových her. Stejně tak velmi oceňujeme přínosnou prezentaci kondičních specialistů Patrika Kmínka a Josefa Andrleho. Bylo sympatické vidět dva mladé přednášející (Nikolu a Patrika), kteří dokáží aktuální témata odborně zpracovat a s podporou zkušených kolegů srozumitelně předat,“ doplnil Robert Landa, ústřední trenér dívčí složky České basketbalové federace.

Seminář ženského fotbalu a dalších kolektivních sportů LOH 2028 (14.9.2023)

Seminář ženského fotbalu a dalších kolektivních sportů LOH 2028 (14.9.2023)