Pro koho je projekt určen?
UEFA Playmakers Disney je určen pro dívky se zájmem o sport a fotbal, kterým je 5 - 8 let, tzn. ročníky 2015 - 2018. Není důležité, aby byly dívky jakkoliv sportovně či fotbalové nadané – jediné, na čem záleží, je, aby se nadchly pro hravé spojení pohybu a sportu obecně se světem pohádek Disney.

Kde bude aktivita probíhat?
Projekt bude probíhat ve více než 20 Centrech Playmakers, která jsou rozmístěna po celé České republice. Tato centra disponují jak venkovními hřišti, tak tělocvičnami, aby mohla aktivita probíhat za každého počasí. Konkrétní seznam Center Playmakers pro období jaro 2024 naleznete ZDE.

Kdo bude projekt v daných Centrech Playmakers pořádat?
Aktivitu v jednotlivých Centrech Playmakers zajišťují tzv. UEFA Playmakers Deliverers, tedy speciálně vyškolení pedagogové s certifikátem UEFA, kteří dbají na potřeby dívek a nenásilnou formou zajistí spojení sportu a pohádkových příběhů Disney.

Jak dlouho projekt trvá a kolik se za účast v něm platí?
Projekt UEFA Playmakers Disney je vypsán na půlroční období, aktuálně tedy na období jaro 2024. V každém Centru Playmakers se bude konat celkem 8 - 10 bloků, z nichž první je načasován na pracovní týden začínající 1. dubna. Za účast dívky v projektu se hradí částka 500,- Kč za celé období (8 - 10 bloků).

UEFA Playmakers

Co je obsahem jednotlivých bloků projektu?
Program bloků je vytvořen na základě 3 hlavních pilířů, kterými jsou pohybové schopnosti, životní dovednosti a fotbalové dovednosti – vše hravou a zábavnou formou.
Kolektivu dívek je pedagogem předčítán příběh ze světa Walta Disneyho. Jakmile v příběhu dojde k pasáži, v níž jeho hrdinové podnikají fyzickou aktivitu, předčítání je přerušeno a dívky podobnou aktivitu podstupují ve skupinkách v tělocvičně nebo hřištích Centra Playmakers. Dívky jsou tak zábavnou formou přeneseny do příběhu Walta Disneyho a mohou se s jeho hrdiny díky dané pohybové aktivitě ještě více ztotožnit a užít si radost z pohybu v prostředí svých vrstevnic a kamarádek.

Co se stane po vyplnění přihlášky?
Poté, co jako zákonný zástupce dívky vyplníte přihlášku do projektu UEFA Playmakers Disney, zkontaktuje Vás během následujících dní kontaktní osoba za dané Centrum Playmakers, jenž Vám sdělí detailní informace týkající se přesné adresy sportoviště a termínů, kdy budou jednotlivé bloky probíhat. V případě Vašeho nadále trvajícího zájmu o projekt Vám následně bude zaslána faktura k úhradě částky 500 Kč, po jejímž uhrazení bude mít dívka předplaceny všechny lekce období jaro 2024.